Задати питання
flag Судова влада України

Аналіз дотримання суддями строків призначення та розгляду справ

20 березня 2013, 11:32

 

А  Н  А  Л  І  З

 

дотримання  суддями Каховського міськрайонного суду Херсонської області строків призначення та розгляду справ про адміністративні правопорушення за 2012 рік, а також об’єктивності прийняття рішень про закриття адміністративного провадження у зв’язку зі спливом строків, відповідно до ст.  ст. 277, 247, 38 КУпАП.

 20  лютого 2013 року                                                                         м. Каховка


           Каховським міськрайонним судом Херсонської області проведений аналіз дотримання  суддями Каховського міськрайонного суду Херсонської області строків призначення та розгляду справ про адміністративні правопорушення за 2012 рік, а також об’єктивності прийняття рішень про закриття адміністративного провадження у зв’язку зі спливом строків, відповідно до ст.  ст. 277, 247, 38 КУпАП.

  

Аналіз проведено на підставі:

-         загальних даних статистичного звіту за 2012 рік;

-         обліково-статистичних карток на  справи про адміністративні правопорушення, що містяться у КП «Д-3» Каховського міськрайонного суду Херсонської області;

-         матеріалів  справ про адміністративні правопорушення.

 

           В Каховському міськрайонному суді Херсонської області залишок адміністративних матеріалів на початок звітного періоду, тобто на 01.01.2012 року становив 23 матеріалів.   До Каховського міськрайонного суду  протягом 2012 року надійшло 1770 матеріалів про адміністративні правопорушення. Протягом 2012 року  розглянуто 1772  справи про адміністративні правопорушення (у 2011 році – 2523) , з них оскаржено -11 постанов, у тому числі: скасовано 7 постанов, що становить 0,4% (у 2011 році скасовано 11 постанов, що становить 0,44%) змінено – 0 (у 2011 році – змінено 1 постанова, що становить 0,04%). Якість розгляду по суду у 2012 році становить 99,6%.

 

 У  таблиці № 1 наведені дані щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення по кожному судді Каховського міськрайонного суду, окремо.

 Таблиця № 1

 

П.І.Б. судді

Надійшло матеріалів про адміністративні правопорушення

Розглянуто справ про адміністративні правопорушення

Оскаржено постанов

Скасовано постанов

Якість розгляду (в %)

Реальне середньомісячне навантаження на суддю  справ про адміністративні правопорушення

Єйбог І.М.

            194

           194

          1

     1

99,5

20,4

Лохматова А.А.

             54

            54

          0

      0

100

27

Марків Т.А.

            199

           199

          0

     0

100

28,4

Подіновська Г.В.

            242

           239

          1

     0

100

22

Таранцов С.П.

           315

           314

          5

     3

99,04

33,2

Терещенко О.Є.

           250

           247

         2

     2

99,2

27,8

Валігурська Л.В.

           389

           399

         2

     1

99,75

37

Рахімова О.В.

           127

           126

        0

     0

100

23,1

 

           Стаття 277 КУпАП передбачає строки розгляду справ про адміністративні правопорушення, так справа про адміністративне правопорушення розглядається у п»ятнадцятиденний строк з дня одержання органом ( посадовою особою ), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи ( ч. 1 ст. 277 КУпАП).

           Справи про   адміністративні   правопорушення,    передбачені статтею  42-2,  частиною першою статті 44,  статтями 44-1,  106-1, 106-2,  162,  173,  173-1, 173-2, 178, 185, частиною першою статті

185-3,  статтями 185-7, 185-10, 188-22, 203 - 206-1, розглядаються протягом  доби,  статтями  146,  160,  185-1,  212-7  - 212-20 - у триденний  строк,  статтями  46-1,  51,  166-9,  176  і 188-34 - у п'ятиденний  строк,  статтями 101-103 цього Кодексу - у семиденний строк ( ч. 2 ст. 277 КУпАП).

           Відповідно до вимог статей 245 та 280 КУпАП суди зобов’язані своєчасно, всебічно, повно та об’єктивно з’ясовувати всі обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, зокрема й ті, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність, визначати розмір заподіяної шкоди тощо.

           Як правило  справи розглядалися у  передбачені законодавством строки, хоча по деяких справах такі строки були порушені по причині неявки правопорушників у судові засідання і відсутності підтвердження вручення судової повістки.

           Відповідно до ч. 2 ст. 38 КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті.

  

           Суддя Єйбог І.М.

 

           До провадження судді на протязі 2012 року, всього,  надійшло - 194 справи про адміністративне правопорушення, з яких розглянуто 194 справи. Оскаржено одну та скасовано одну справу. Змінені постанови відсутні.  Розглянуті справи про адміністративне правопорушення понад строки відсутні.

           З  вказаної кількості адміністративних матеріалів 3 справи було закрито провадженням на підставі ст.  38 КУпАП  і одна справа була закрита провадженням на підставі ст.  247 КУпАП.

           Щодо об’єктивності прийняття рішень про закриття адміністративного  провадження у зв’язку зі спливом строків, відповідно ст. ст. 277, 247, 38 КУпАП було встановлено, що:

-  справи про адміністративне правопорушення закривалися провадженням на підставі ст. 38 КУпАП, тобто справа надходила до суду після спливу тримісячного строку накладення адміністративного стягнення, зокрема, справа про притягнення Гулак О.Ф. за ст. 164-14 ч.1 КУпАП була провадженням закрита, в зв’язку з тим, що сама справа надійшла до суду 27.03.2012 року, а правопорушення було скоєне у 2010 році.

Так само і справа про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 130 ч.1 КУпАП. Правопорушення скоєне 05.01.2012 року, справа надійшла до Каховського міськрайонного суду тільки 13.04.2012 року,  провадження по справі закрито в зв’язку з закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності;

-  справи на підставі  ст. 247 КУпАП провадженням закриваються  в зв’язку з відсутністю подій і складу адміністративного правопорушення. Так, зокрема, одна справа про притягнення до адміністративної відповідальності  за ст. 164 КУпАП була закрита провадженням  в зв’язку з тим, що в матеріалах справи були відсутні докази, які б вказували на наявність адміністративного правопорушення та його вини, оскільки всі матеріали (пояснення свідків, протокол огляду) вказують на відсутність об’єкту правопорушення.

           Справ про адміністративне правопорушення, провадження по яким було б закрито на підставі ст.  277 КУпАП у провадженні судді Єйбога І.М. за 2012 рік не було.

 

Таким чином вбачається, що провадження по справам про адміністративне правопорушення в основному  закривається на підставі того, що справа пізно надійшла до суду на розгляд, тобто з пропуском строку притягнення до адміністративної відповідальності (ст. 38 КУпАП) , а також закривається у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення (п.1 ст. 247КУпАП) протокол про адміністративне правопорушення не підкріплений належними письмовими доказами, відсутні свідки скоєного правопорушення, необізнаність у нормативній базі осіб, які складають протоколи про адміністративне правопорушення.

 

 

           Всі справи про адміністративне правопорушення були розглянуті своєчасно та з дотриманням законних строків.

 

  

           Суддя Подіновська Г.В.

 

           В 2012 році суддею Каховського міськрайонного суду Подіновською Г.В. за ст. 38 КУпАП від накладення адміністративного стягнення звільнено 7 осіб у зв’язку зі спливом строків давності.

           Проаналізувавши причини, по яким суддя Подіновська Г.В. була змушена виносити постанови з застосуванням ст. 38 КУпАП, можливо зробити висновок, що

       По-перше,   до суду направлялися матеріали після дооформлення з закінченням строку розгляду справи про адміністративні правопорушення.

           Так, провадження по справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА за ст. 41-2 КУпАП – закрито в зв’язку з закінченням строку для накладення адміністративного стягнення, оскільки протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА складений 02.08.2011 року, на адресу суду доопрацьована справа по адміністративному правопорушенню була направлена 10.01.2012 року, тобто понад строки, передбачені ст. 38 КУпАП про накладення адміністративного стягнення.

           Провадження по справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА за ст. 85 ч. 4 КУпАП – закрито в зв’язку з закінченням строку для накладення адміністративного стягнення, оскільки протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА складений 09.10.2011 року, на адресу суду доопрацьована справа по адміністративному правопорушенню була направлена 13.01.2012 року, тобто понад строки, передбачені ст. 38 КУпАП про накладення адміністративного стягнення.

           Аналогічними підставами для закриття в зв’язку з закінченням строку для накладення адміністративного стягнення були в адміністративних справах відносно ОСОБА за ст. 130 ч. 1 КУпАП  та справа  відносно Качан Володимира Васильовича за ст. 130 ч. 1 КУпАП.

           По-друге, призначення по справі автотехнічної експертизи.

           Так, на підставі ст. 38 КУпАП ОСОБА  звільнено від накладення адміністративного стягнення у зв’язку зі спливом строків давності (справа відносно ОСОБА  про притягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП), оскільки по даній справі постановою суду була призначена автотехнічна експертиза, для проведення експертизи ОСОБА неодноразово надсилалися запити та нагадування про надання необхідних матеріалів для проведення експертизи та проведення оплати експертизи, однак через те, що необхідні матеріали суду порушником не надавалися, на адресу суду директором експертної установи було надіслане повідомлення про неможливість надання висновку. ОСОБА , незважаючи на невизнання своєї вини, визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП та звільнено від накладення   адміністративного стягнення у зв’язку зі спливом строків давності.

           По-третє, траплялися випадки направлення головним державним інспектором праці ОСОБА матеріалів про притягнення за ст. 41 ч. 1 КУпАП з закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності.

           Так, адміністративна справа на фізичну особу – приватного підприємця ОСОБА про притягнення її до адміністративної  відповідальності за ч. 1 ст. 41 КУпАП, надійшла до суду 25.06.2012 року, протокол про адміністративне правопорушення  складений 23.03.2012 р.

           Аналогічні підстави  звільнення від адміністративної відповідальності зі спливом строків давності були по справі про притягнення до адміністративної відповідальності  сільського голови  ОСОБА за ст. 41 ч. 1 КУпАП.

  

           Суддя Валігурська Л.В.

 

           У  2012 році суддею Каховського міськрайонного суду Херсонської області Валігурською Л.В. розглянуто та прийнято рішення про закриття адміністративного провадження у зв’язку зі спливом строків, відповідно до ст. ст. 277, 247, 38 КУпАП у десяти випадках, а саме:

- справа про адміністративне правопорушення про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА  за ч. 1 ст. 41 КУпАП надійшла до суду 15.11.2012 року. З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що правопорушення вчинено в період з 26.03.2012 року по 11.09.2012 року. Розгляд справи було призначено на 27.11.2012 року, правопорушник до суду не з’явився, розгляд справи відкладено на 07.12.2012 року, правопорушник до суду повторно не з’явився, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило. На день розгляду справи в суді пройшло три місяці з дня вчинення правопорушення, в зв’язку з чим 11.12.2012 року суддею винесено постанову про закриття провадження у справі на підставі ч. 2 ст. 38 КУпАП;

- справа про адміністративне правопорушення  про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ч. 1 ст. 41 КУпАП надійшла до суду 04.07.2012 року. З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що правопорушення вчинено в період з 01.01.2012 року по 17.04.2012 року. Розгляд справи було призначено на 17.07.2012 року, правопорушник до суду не з’явився, розгляд справи відкладено на 26.07.2012 року, правопорушник до суду повторно не з’явився, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило. На день розгляду справи в суді пройшло три місяці з дня вчинення правопорушення, в зв’язку з чим 26.07.2012 року суддею винесено постанову про закриття провадження у справі на підставі ч. 2 ст. 38 КУпАП;

- справа про адміністративне правопорушення  про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ч. 4 ст. 85 КУпАП (після усунення недоліків), надійшла до суду 26.07.2012 року. З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що правопорушення вчинено 05.05.2012 року. Розгляд справи було призначено на 06.08.2012 року, правопорушник до суду не з’явився, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило. На день розгляду справи в суді пройшло три місяці з дня вчинення правопорушення, в зв’язку з чим 06.08.2012 року суддею винесено постанову про закриття провадження у справі на підставі ч. 2 ст. 38 КУпАП;

- справа про адміністративне правопорушення  про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА  за ч. 4 ст. 85 КУпАП (після усунення недоліків), надійшла до суду 02.07.2012 року. З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що правопорушення вчинено 14.04.2012 року. Розгляд справи було призначено на 16.07.2012 року, правопорушник до суду не з’явився, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило. На день розгляду справи в суді пройшло три місяці з дня вчинення правопорушення, в зв’язку з чим 16.07.2012 року суддею винесено постанову про закриття провадження у справі на підставі ч. 2 ст. 38 КУпАП;

- справа про адміністративне правопорушення  про притягнення до адміністративної відповідальності Дяченка Ю.Д. за ст. 124 КУпАП, надійшла до суду 02.07.2012 року. З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що правопорушення вчинено 13.05.2012 року. Розгляд справи було призначено на 09.07.2012 року, під час розгляду справи в суді правопорушник вину визнав повністю. 16.05.2012 року постановою т.в.о. начальника ВДАІ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА за ст. 286 КК України відмовлено. На день розгляду справи в суді пройшов місяць з дня винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 16.05.2012 року, в зв’язку з чим 09.07.2012 року суддею винесено постанову про закриття провадження у справі на підставі ч. 4 ст. 38 КУпАП;

- справа про адміністративне правопорушення  про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА  за ст. 124 КУпАП, надійшла до суду 12.01.2012 року. З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що правопорушення вчинено 10.09.2011 року. Розгляд справи було призначено на 24.01.2012 року, правопорушник до суду не з’явився, розгляд справи відкладено на 02.02.2012 року, правопорушник до суду повторно не з’явився, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило. 19.09.2011 року постановою слідчого ВР ДТП СУ УМВС в Херсонській області в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА за фактом ДТП відмовлено. На день розгляду справи в суді пройшов місяць з дня винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, в зв’язку з чим 02.02.2012 року суддею винесено постанову про закриття провадження у справі на підставі ч. 4 ст. 38 КУпАП;

- справа про адміністративне правопорушення  про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 130 ч. 1 КУпАП, надійшла до суду 21.11.2012 року. З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що правопорушення вчинено 03.08.2012 року. Розгляд справи було призначено на 03.12.2012 року, правопорушник до суду не з’явився, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило. На день розгляду справи в суді пройшло три місяці з дня вчинення правопорушення, в зв’язку з чим 03.12.2012 року суддею винесено постанову про закриття провадження у справі на підставі ч. 2 ст. 38 КУпАП;

- справа про адміністративне правопорушення  про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 130 ч. 3 КУпАП, надійшла до суду 08.10.2012 року. З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що правопорушення вчинено 26.05.2012 року. Розгляд справи було призначено на 10.10.2012 року, про що ОСОБА був повідомлений в телефонному режимі, однак останній до суду не з’явився, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило. На день розгляду справи в суді пройшло три місяці з дня вчинення правопорушення, в зв’язку з чим 10.10.2012 року суддею винесено постанову про закриття провадження у справі на підставі ч. 2 ст. 38 КУпАП;

- справа про адміністративне правопорушення  про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 206 ч. 1 КУпАП, (після доопрацювання), надійшла до суду 16.01.2012 року. З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що правопорушення вчинено 30.09.2011 року. Розгляд справи було призначено на 26.01.2012 року, під час розгляду справи в суді ОСОБА з протоколом не погодився, своєї вини не визнав. На день розгляду справи в суді пройшло три місяці з дня вчинення правопорушення, в зв’язку з чим 26.01.2012 року суддею винесено постанову про закриття провадження у справі на підставі ч. 2 ст. 38 КУпАП;

- справа про адміністративне правопорушення  про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА  за ст. 173 КУпАП, надійшла до суду 04.04.2012 року. Відповідно до ст. 277 КУпАП дана справа розглядається протягом доби. З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що правопорушення вчинено 24.02.2012 року. Розгляд справи було призначено на 10.00 год. 04.04.2012 року, однак справа розглянута не була, оскільки правопорушник неодноразово надав суду клопотання про відкладення розгляду справи, в зв’язку з чим 09.04.2012 року, 17.04.2012 року, 26.04.2012 року, 14.05.2012 року до правопорушника судом застосовувався привід, але виконати привід правопорушника було не можливо. 22.05.2012 року на підставі ст. 268 КУпАП вирішено справу розглянути без участі правопорушника, оскільки на день розгляду справи в суді пройшло три місяці з дня вчинення правопорушення,  суддею винесено постанову про закриття провадження у справі на підставі ч. 2 ст. 38 КУпАП.

  

 Суддя Терещенко О.Є.

 

           В 2012 році суддею Каховського міськрайонного суду Терещенко О.Є. за ст. 38 КУпАП від накладення адміністративного стягнення звільнено 5 осіб у зв’язку зі спливом строків давності, та на  підставі ст. 247 КУпАП закрито 6 проваджень про адміністративні правопорушення в зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

           Так, на підставі ст. 38 КУпАП звільнено від накладення адміністративного стягнення у зв’язку зі спливом строків давності ОСОБА , якого було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП. По даній справі постановою суду була призначена автотехнічна експертиза. Судовому експерту відправлялися нагадування на прискорення виконання вимог суду, оскільки справа зупинена провадженням. Після отримання висновку експертної установи справа була призначена до розгляду, але правопорушник до суду не з’являвся та в зв’язку з відсутності підтвердження вручення йому судової повістки справа відкладалася. ОСОБА , визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП та звільнено від накладення  адміністративного стягнення у зв’язку зі спливом строків давності.

           Провадження по справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА за ст. 130 ч.1 КУпАП – закрито в зв’язку з закінченням строку для накладення адміністративного стягнення, оскільки протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА складений 07.05.2012 року, а надіслано до суду лише   08.10.2012 року, тобто понад строки, передбачені ст. 38 КУпАП про накладення адміністративного стягнення.

           Провадження по справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА за ст. 41 ч.1 КУпАП – закрито, внаслідок відсутності в її діях складу правопорушення. Судом встановлено, що ОСОБА діяла згідно своїй посадовій інструкції, в межах компетенції, та відповідно до розпорядження, а виявлені інспектором праці порушення не відносяться до компетенції ОСОБА .

           Справа про адміністративне правопорушення  відносно ОСОБА про притягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 130 ч. 1 КУпАП  закрита внаслідок відсутності в його діях складу правопорушення. Правопорушником надано до суду висновок  щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану сп’яніння, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, за результатами якого останній в стані алкогольного сп’яніння не перебував.

           Провадження справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА за ст. 184 ч.1 КУпАП закрито, внаслідок відсутності в її діях складу правопорушення. Відповідно до ст. 256 КУпАП, у протоколі про адміністративне правопорушення, крім іншого, повинно  зазначатися суть адміністративного правопорушення та відповідно норма закону, який передбачає відповідальність за дане правопорушення. Дослідженням матеріалів справи встановлено, що в протоколі про адміністративне правопорушення не наведено в чому саме полягає не виконання батьківських обов’язків правопорушницею, не доведена вина у скоєнні правопорушення.

 

З аналогічних підстав було закрито адміністративне провадження, внаслідок відсутності в діях складу правопорушення відносно Покотилюка С.В. за ст. 173-2 ч.1 КУпАП. 

 

  

           Суддя Марків Т.А.

 

           До провадження судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області Марків Т.А. у 2012 році надійшло 199 справ про адміністративні правопорушення. Із зазначеної кількості справ – 199 розглянуто з дотриманням строків передбачених ст. 277 КУпАП; 4 справи закрито у зв’язку із спливом строку притягнення до адміністративної відповідальності.   Із зазначеної кількості закритих справ на підставі ст. 38 КУпАП єдиною підставою закриття було надходження адміністративних матеріалів після спливу трьохмісячного строку для накладення адміністративного стягнення.

           Так, у справі  відносно ОСОБА протокол про адміністративне правопорушення надійшов до Каховського міськрайонного суду Херсонської області 25 червня 2012 року, а правопорушення вчинено 20 березня  2012 року;

           У  справі відносно ОСОБА протокол про адміністративне правопорушення надійшов до Каховського міськрайонного суду Херсонської області 13 липня 2012 року, а правопорушення вчинено 29 березня 2012 року.

  

            Суддя Таранцов С.П.

 

           Суддею Каховського міськрайонного суду Херсонської області С.П. Тарановим в  2012 році справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 441, 51, 160, 173, 1732, 178, 185, 187, 21214 КУпАП були розглянуті своєчасно, протягом доби. Інші справи призначалися та розглядалися також своєчасно.

           В  2012 році суддею було винесено  6 постанов про закриття адміністративного провадження у зв’язку зі спливом строків притягнення до адміністративної відповідальності ст. 38 КУпАП.

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 41 ч.1 КУпАП надійшла до суду 16.11.2012 року, протокол про адміністративне правопорушення складений 14.08.2012 року. Тобто справа надійшла до суду понад строки, встановлені ст. 38 КУпАП.

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 124 КУпАП надійшла до суду 04.05.2012 року, правопорушення було скоєне 11.09.2011 року, тобто понад строки притягнення до адміністративної відповідальності.

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 164 ч.1 КУпАП надійшла до суду 20.08.2012 року, протокол про адміністративне правопорушення складений 28.04.2012 року, тобто понад строки притягнення до адміністративної відповідальності.

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 124 КУпАП надійшла до суду 21.11.2012 року, правопорушення скоєне 24.08.2012 року, тобто понад строки притягнення до адміністративної відповідальності.

- справа про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 130 ч.1 КУпАП надійшла до суду 11.09.2012 року, протокол про адміністративне правопорушення складений 11.06.2012 року, тобто понад строки притягнення до адміністративної відповідальності.

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 1222 КУпАП надійшла до суду 19.01.2012 року, протокол про адміністративне правопорушення складений 25.09.2012 року, тобто понад строки притягнення до адміністративної відповідальності.

            В 2012 році суддею  було прийнято 9 постанов про закриття адміністративного провадження у зв’язку з відсутністю складу та події адміністративного правопорушення.

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 124 КУпАП. Провадження по справі закрито на підставі того, що в наданих до суду матеріалах відсутні фактичні дані (крім показань іншого учасника ДТП), які доводять вину ОСОБА та спростовують його покази. Факти, викладені в протоколі про адміністративне правопорушення, не відповідають схемі ДТП, складеної працівником ДАІ;

- справа про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА  за ст. 124 КУпАП закрита в зв’язку з відсутністю складу правопорушення. Факти, викладені в протоколі про адміністративне правопорушення, не відповідають поясненням учасників ДТП. В протоколі зазначено, що ОСОБА не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, з’їхав в кювет. В поясненнях, доданих до протоколу, ОСОБА  зазначив, що він рухався з м. Херсон до Каховки. Назустріч йому по зустрічній смузі рухався автомобіль і майже перед ним різко виїхав на його смугу. Для того, щоб уникнути зіткнення, він різко звернув вправо та з’їхав в кювет. Водій автомобіля ЗАЗ 110557 номерний знак НОМЕР проїхав мимо нього по його смузі та повернувся, щоб впевнитися, що зіткнення автомобілів не було та сказав йому, що заснув за кермом. В поясненнях водія ОСОБА , доданих до протоколу про адміністративне порушення, водій автомобіля ЗАЗ-110557 номерний знак НОМЕР ОСОБА пояснив, що віз їхав з м. Каховка до Херсона, за кермом автомобіля знаходився з п’ятої ранку. Ввечері почав засинати за кермом та виїхав на смугу зустрічного руху, а водій автомобіля, який рухався йому на зустріч по своїй смузі руху, щоб уникнути зіткнення, був змушений різко звернути вправо та гальмувати, внаслідок чого з’їхав в кювет. В судовому засіданні Резчиков О.О. підтвердив той факт, що він заснув за кермом і виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого, щоб уникнути ДТП, ОСОБА виїхав на узбіччя та з’їхав в кювет. Тобто в діях водія ОСОБА немає складу правопорушення;

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА за ст. 124 КУпАП закрита в зв’язку з відсутністю складу правопорушення. В наданих до суду матеріалах відсутні фактичні дані (крім показань іншого учасника ДТП Булкіна Р.С.), які доводять вину ОСОБА та спростовують його покази. Протокол про адміністративне правопорушення складений з порушенням ст. 256 КУпАП, в ньому не зазначений пункт Правил дорожнього руху, який порушив водій ОСОБА , не зазначені свідки дорожньо-транспортної пригоди та  тільки один понятий оформлення ДТП. Згідно схеми пригоди, складеної працівником ДАІ, покриття проїзної частини мокре, на дорозі є горизонтальна розмітка, але не зазначено, яка;

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності генерального директора ТОВ ПІДПРИЄМСТВО  ОСОБА за ст. 163-1 ч.2 КУпАП. В протоколі зазначено, що при проведенні перевірки ТОВ ПІДПРИЄМСТВО , було виявлено порушення вимог ведення податкового обліку, в зв’язку з чим зменшено від’ємне значення ПДВ. Справа закрита провадженням у зв’язку з відсутністю складу та події адміністративного правопорушення на підставі того, що до протоколу про адміністративне правопорушення не додано доказів того, що до посадових обов’язків генерального директора входить обов’язок нараховувати та перераховувати ПДВ та ведення податкового обліку;

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності головного бухгалтера ПрАТ ПІДПРИЄМСТВО  ОСОБА за ст. 163-1 ч.1 КУпАП закрита провадженням у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. В протоколі про адміністративне правопорушення зазначено, що перевірці дотримання вимог податкового законодавства ПрАТ ПІДПРИЄМСТВО , розташованого в м. Каховка, вул. Козацька, 3 Херсонської області проведеній з 11.07.2012 року, встановлено порушення ведення податкового обліку за період з 01.01.2011 по 31.03.2012 року, що призвело до завищення від’ємного значення об’єкту оподаткування податку на прибуток, завищення податку на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню, заниження орендної плати за землю, заниження податкових зобов’язань за користування надрами. В судове засіданні ОСОБА надав пояснення та підтверджуючи документи, які спростовують факти, викладені в протоколі;

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності Тоткало І.М. за ст. 163-1 ч.2 КУпАП закрита провадженням в зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. В протоколі про адміністративне правопорушення зазначено, що при перевірці дотримання вимог податкового законодавства ПП ПІДПРИЄМСТВО , розташованого в м. Каховка, АДРЕСА, яка проведена  з 23.12.2011 року, встановлено порушення Цивільного кодексу України: вчинено правочини, які не спрямовані на реальне настання правових наслідків в січні 2011 року. В протоколі зазначено, що було порушено ст. 201, 203, 215, 216, 228, 662, 655, 656 ЦК України. Частиною другою ст. 1631 КУпАП передбачена відповідальність за відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення. Таким чином, з наданих до суду матеріалів, вбачається, що в діях гр. ОСОБА відсутній склад правопорушення, передбачений ст. 1631 ч. 2 КУпАП, оскільки перевіркою не встановлено порушення ведення податкового обліку;

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності директора ПП ПІДПРИЄМСТВО закрита провадженням в зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Відносно директора підприємства складений адміністративний протокол за ст. 1632 ч.1 КУпАП. До протоколу про адміністративне правопорушення додано дві постанови про притягнення до адміністративної відповідальності гр. ОСОБА від 12.03.2012 року за ст. 1632 ч. 1 КУпАП. Таким чином, з наданих до суду матеріалів, вбачається, що в діях гр. ОСОБА відсутній склад правопорушення, передбачений ст. 1632 ч. 1 КУпАП, оскільки протягом року його двічі притягували до адміністративної відповідальності за ст. 1632 ч.1 КУпАП і в його діях присутній склад правопорушення, передбачений ст. 1632 ч.2 КУпАП;

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності генерального директора ПрАТ ПІДПРИЄМСТВО ОСОБА за ст. 163-4 КУпАП закрита провадженням в зв’язку з відсутністю складу правопорушення. В протоколі зазначено, що при проведені перевірки ПрАТ ПІДПРИЄМСТВО , було виявлено ненарахування, неперерахування податку з доходів фізичних осіб в сумі 87089 грн., чим порушено  пп. «е» 164.2.17, пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164, п. 167.1 ст. 167 Податкового Кодексу України. До протоколу про адміністративне правопорушення не додано доказів того, що до посадових обов’язків генерального директора входить обов’язок нараховувати та перераховувати податок з фізичних осіб;

-  справа про притягнення до адміністративної відповідальності сільського голови  ПІДПРИЄМСТВО  за ст. 41 ч.1 КУпАП закрита в зв’язку з відсутністю складу правопорушення. В протоколі про адміністративне правопорушення зазначено, що при перевірці дотримання вимог  законодавства про працю, загальнообов’язкове соціальне страхування сільської ради Каховського району, розташованої в с. АДРЕСА проведеній 21 лютого 2012 року, головним державним інспектором праці встановлено порушення вимог законодавства про працю. В судове засідання ОСОБА надав пояснення та документи, які спростовують факти, викладені в протоколі про адміністративне правопорушення.

 

           Таким чином, недотримання вимог при складанні протоколів про адміністративні правопорушення  та строків направлення їх до суду   призводить до вимушеної тяганини з розглядом справи, а іноді й до спливу строків притягнення до адміністративної відповідальності, що в свою чергу негативно впливає на зміцнення законності та запобігання правопорушенням.  

 

   

 

Голова Каховського  

міськрайонного суду                                                           І.М. Єйбог